Turvallisuus

Vapaasukellus on turvallinen harrastus, kun noudatetaan ohjeita ja muistetaan parisukeltaminen. Vapaasukellus voi olla kuitenkin myös vaarallinen laji mikäli lajin perusteet eivät ole hallinassa. Lähes poikkeuksetta vapaasukellusonnettomuuksissa uhri on sukeltanut ilman aktiivista valvontaa ja menettänyt tajuntansa. Jos ihminen menettää tajuntansa vedessä, eikä häntä auteta nopeasti, hän hukkuu. Tämä on kylmä tosiasia joka on jokaisen sukeltajan syytä tiedostaa.

Vapaasukellus on antoisa ja mukava harrastus, eikä tämän tekstin tarkoitus ei ole pelotella ihmisiä pois sen parista. Päin vastoin, toivoisimme harrastajamäärän kasvavan. Samalla toivoisimme turvallisen vapaasukelluskulttuurin leviävän maahamme, jotta voimme jatkossakin harjoittaa rakastamaamme lajia.

Tästä syystä olemme ottaneet seurassamme turvallisuuden aina vakavasti, ja pidämme turvallisen vapaasukelluskulttuurin luomista kunnia-asianamme. Kenties ulkopuolisen mielestä joskus sanomamme on "saarnaava", mutta kaikki tämä perustuu vuosikausien vankkaan kokemukseen ja kerromme asioista vain niin kuin ne ovat. Yleensä joku joukostamme on kokenut ne käytännössä, ja toivomme voivamme siirtää tästä opitun myös muille sukeltajille ilman, että heidän tarvitsisi itse altistua vaaralle.

Nautinnollisinta vapaasukellus on silloin, kun turvallisuuden perusteista on huolehdittu ja voidaan rauhassa keskittyä itse sukeltamiseen. Tietoisuus puutteista turvallisuudessa lisää paitsi riskejä, myös vähentää sukellusnautintoa ja sitä kautta myös suorituskykyä. Kannattaa tehdä siis asiat kerralla oikein.

Parhaan kokonaiskuvan vapaasukelluksen turvallisuudesta ja riskeistä saa kouluttautumalla vapaasukelluskurssilla tai hakeutumalla kokeneempien sukeltajien seuraan. Kunnollisen osaamisen hankkiminen internetistä on hyvin hankalaa. Huolimatta siitä harrastaako lajia kurssin jälkeen, tai ilman kurssia, on syytä noudattaa ehdottomasti vapaasukelluksen tärkeintä turvaohjetta:

 

Älä koskaan sukella ilman sukellusparin aktiivista valvontaa.

 

Valvojan tulee olla henkilö tietää kuinka toimia hätätilanteessa ja tuntee vapaasukellusta lajina sen verran, että osaa lukea tilanteet oikein. Ei pidä luottaa siihen, että esimerkiksi uimavalvoja tai uimahallin muu asiakaskunta kyllä huomaa, kun jotain menee pieleen. Lajia täysin tuntematon kaveri ei myös ole sopiva valvoja, mutta parempi kuin ei mitään. Kuka suoritusta sitten valvookin, muistakaa sopia tarkasti etukäteen mitä ollaan tekemässä. Kuinka kauan sukellus kestää, kuinka pitkälle sukelletaan jne. Mikäli olet turvaamassa sukelluspariasi ja mietit pitäisikö toimia niin toimi! 

Lähes jokainen tajuttomuuden kokenut hämmästelee sitä, kuinka salakavalasti se käy. Turvallisen sukelluksen kriteerinä ei voi pitää esimerkiksi aiemmin saavutettua suoritusta, sillä suorituskyky voi vaihdella päivästä toiseen huomattavastikin. 

Ota huomioon myös muut vapaasukeltajat, uimahallin asiakkaat ja henkilökunta. Sukeltamalla turvallisesti ja vastuullisesti edistät positiivista lajitietoutta ja helpotat meidän kaikkien harrastamista. Päinvastaisella toiminnalla taas on vaikutuksia paljon laajemmaltikin, kuin sinuun itseesi.

Sukeltajaliiton turvaohjeesta voi löytää yksityiskohtaisempia suosituksia turvalliseen sukeltamiseen. On hyvä kuitenkin tiedostaa, että monet käsitteet ovat vaikeita ymmärtää oikein vain tekstistä. Parasta olisi nähdä ne käytännössä - kurssilla tai kokeneempien seurassa.

Turvallisia ja antoisia sukelluksia!

Vapaasukellus on turvallinen harrastus, kun noudatetaan ohjeita ja muistetaan parisukeltaminen. Sukeltajaliiton ohjeesta löydät neuvoja turvalliseen sukeltamiseen.

Sukeltajaliiton turvaohje

PDF-tiedostoTurvaohje 2009.pdf (312 kB)
Sukeltajaliiton turvaohje
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.